Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Grafstad på info@grafstad.se. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid REA och kampanjer utgår ångerrätt.

English
Private Consumers have the right to cancel the purchase within 14 days under the Distance Contracts . The right applies under the Act only if the product and its original packaging can be returned in the same state . The product must not be used. Do consumers use their right of withdrawal should contact Grafstad on info@grafstad.se .