Leveranstid
Normal leverans mellan 3-7 arbetsdagar.
 
Produktavvikelse
De färger ni ser på datorskärmen överensstämmer INTE alltid med verkligheten. Det beror hur väl din datorskärm är inställd. Mindre skavanker, färgfläckar och vågighet kan förekomma på affischerna. Avvikelser för måtten 50x70 och 30x40 kan förekomma med några millimeter.

General Data Protection Regulation
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser under GDPR.


ENGLISH
Delivery Normal delivery between 7-15 business days if outside Sweden.

Product Deviation
The colors you see on your computer screen do not always coincide with reality. It depends how well your computer is set. Minor blemishes , color spots and waviness may occur on the posters . Deviations of dimensions 50x70 and 30x40 can occur with some millimeter.  

General Data Protection Regulation
Your personal l information is handled in accordance with the applicable provisions under the GDPR.