Grafstad

THE WEBSHOP

Fire Escape back in stock!
"Sju sjösjuka sjömän" - 30x40cm
Klicka för att titta på större bild.

"Sju sjösjuka sjömän" - 30x40cm


320 SEK
"Sju sjösjuka sjömän". Tungvrickare nu som poster! 30x40cm. Matt papper, 200 gram.

Skickas i svart exklusivt rör med etikett, handinslaget på Grafstad Designbyrås vis. OBS! Färgförändringar kan förekomma vid tryck i jämförelse mot bild på skärm. Ram ingår ej.

Följ Grafstad Designbyrå på Instagram där det finns mer bilder, kanske på detta motiv! :)

https://www.instagram.com/grafstad/

English
"Sju sjösjuka sjömän" (swedish tounge twister) in 30x40 cm format. Printed on matte paper, 200 grams . Dispatched in black a exclusive tube with label and hand wrapped. ATTENTION! Color changes can occur between reality and screen. Frame is not included. Follow Grafstad Designbyrå on Instagram where there are more images, perhaps with this design ! : ) Https://www.instagram.com/grafstad/
TILL / TO WEBSHOP